Najlepszy sposób pozyskania pracowników!

Outsourcing usług IT (zwany także bodyleasingiem) jest obecnie bardzo popularnym sposobem na pozyskiwanie specjalistów do pracy przy swoich projektach. Każdy projekt IT jest inny, dlatego też każdy może wymagać innych kompetencji. Outsourcing pozwala na wykorzystanie umiejętności najlepszych specjalistów z konkretnych dziedzin, co z kolei zapewnia efektywność i wysoką jakość wykonanej pracy.

Ogólne korzyści wynikające z Outsourcingu IT

Korzyści z współpracy z Mobile Management

Minimalizacja kosztów rekrutacji i zatrudnienia - bodyleasing pozwala firmom na pracę tylko z tymi specjalistami, którzy są potrzebni w danej chwili, przy konkretnym projekcie. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą skupić się na przebiegu procesu i jego rezultatach, nie ponosząc jednocześnie wysokich kosztów rekrutacji i zatrudnienia.

Minimalizacja kosztów szkoleń z zakresu IT - firma może zrezygnować ze znacznej części szkoleń IT, ponieważ to do nas, jako do usługodawcy, należy podążanie za najnowocześniejszymi technologiami i trendami. Otrzymujecie Państwo zatem skuteczne i nowoczesne rozwiązania bez konieczności inwestowania w poszerzanie wiedzy pracowników w zakresie projektów przejętych przez outsourcing.

Oszczędność czasu - rekrutacja jest nierzadko bardzo długotrwałym procesem. Korzystanie z outsourcingu pozwala znacząca skrócić czas wdrażania nowych projektów. Dzieje się tak dlatego, że to my proponujemy Państwu ekspertów, którzy mogą wykonać konkretne działania. Kolejną dużą zaletą skorzystania z outsourcingu jest brak konieczności weryfikacji wiedzy specjalistów. Doskonale wiemy z kim współpracujemy - proponujemy ludzi do pracy, a nie wyszkolenia.

Jak wyceniamy nasze projekty?

Zawsze wybieramy uczciwą i przejrzystą formę rozliczenia z klientem - w taki sposób, aby doskonale wiedział gdzie trafia każda część jego budżetu. Każda wycena jest indywidualnie dostosowana do klienta. Wpływ mają następujące czynniki:

  • czas pracy
  • poziom skomplikowania projektu
  • wykorzystane technologie
  • liczba pracowników
  • licencje do użytkowania programów, materiałów graficznych, itp.
Metodyka naszej pracy

Wiedza i doświadczenie

Możemy z pełnym przekonaniem mówić, że dysponujemy dużą wiedzą, nabytą przez lata branżowych doświadczeń. mDevelopers zostało założone przez ludzi z pasją i doświadczeniem w realizacji projektów komercyjnych. Te doświadczenia pozwalają nam z łatwością rozpoznać, kto dysponuje wystarczającymi umiejętnościami.

Profesjonalizm do granic możliwości to nie nasz cel - to nasza codzienność.